Silva Cell 2 - et rodvenligt bærelagRodceller, der skaber de bedste vækstbetingelser for byens træerNår der skabes nye byrum, er træer et vigtigt element, fordi de er med til at påvirke både naturmiljøet og det sociale miljø. Træerne er med til at skabe lokale samlingspunkter, og samtidig har de stor betydning for vandafledning, luftfugtighed og temperatur.

Det er ofte forbundet med store omkostninger og udfordringer, når et træ skal etableres i byrummet. Derfor et det yderst vigtig at sikre sig, at træet får de bedste vækstbetingelser fra starten. Silva Cells rodvenlige bærelagssystem sikrer en jordstruktur, der giver træets rodnet de bedste betingelser for at kunne udvikle sig og optage det daglige behov af vand - selv på pladser med intens trafikbelastning.

Rodvenligt bærelag til plantehul


Silva Cell rodceller giver plads til byens grønne installationer

En af udfordringerne ved etablering af træer i moderne byer er, at der ofte er begrænset plads til plantehullet på grund af byens øvrige installationer, de store mængder stabilgrus og en sammenpresset jordstruktur samt befæstede overflader. Det er alle elementer og faktorer, der truer træets vandforsyning, samtidig med at de giver en dårlig afledning af regnvand.

Med rodcellesystemet Silva Cell er der plads til at integrere forsyningsledninger i systemet. Der er således mindre risiko for, at træets rødder ødelægger installationerne, fordi der efterfyldes med et rodvenligt vækstmedie. Cellerne er ikke koblet sammen, så det er problemfrit at tilgå underjordiske installationer ved senere vedligeholdelse.


Silva Cell 2 - Deeproot rodceller

Hvordan virker Silva Cell - se videoen (Eng)Håndtering af regnvand

En af tidens helt store udfordringer i byerne er de store mængder regnvand, der skal afledes. I dag håndteres nedbøren typisk ved at etablere store regnvandsmagasiner, der skal forsinke regnvandet inden det ledes til kloaknettet.

Ved at tænke byens træplantning ind i håndteringen af regnvandet, opnås der både bedre vækstbetingelser for træerne og mindre belastning af kloaknettet. Ved at anvende Silva Cells rodvenlige bærelagssystem kan plantegrubens vækstmedie håndtere store mængder nedbør, både ved tilbageholdelse og opmagasinering. Ligeledes bidrager træernes fordampning til at håndtere en større mængde nedbør.Nem og problemfri installation

Silva Cells rodceller er lette at håndtere. Systemet består af flere komponenter, som etableres fortløbende med opbygningen af vækstlag, rodbarriere og bærelag. Cellerne kan fyldes med en maskine, og man kan gå inde i cellerne, således at vækstmediet kan stampes sammen, så der efterfølgende ikke sker sætninger, når jorden bliver våd og der derved kræves efterfyldning.  
DOWNLOAD


Vores tekniske konsulenter er selvfølgelig er behjælpelige med at finde den optimale løsning til dit projekt. Du kan kontakte os på 6310 5000 eller info@bgcura.dk.


Har du brug for rådgivning?
Giv os et kald eller skriv til BG Cura på
Tilbage